Akademický Informačný Systém – AIS

 

Vítam vás na stránkach informačného systému AIS.

Systém, ktorý využíva už šestnásť slovenských vysokých škôl, slúži na elektronické spracovanie celej študijnej agendy. Informačný systém umožňuje minimalizovanie návštev študijného oddelenia, pretože väčšinu úkonov urobí študent, ale aj učiteľ, obrazne povedané, od notebooku z domu. Ďalšou výhodou je, že študent má detailné informácie o predmetoch, ktoré si má a ktoré si môže zapísať priamo v systéme, nebude teda musieť listovať v ročenke. Na druhej strane, učiteľ bude už v okamžiku zápisov vidieť, ktorí študenti si zapísali jeho predmet. Všetky priebežné a záverečné hodnotenia môže vložiť do systému, čo mu ušetrí prácu s vypisovaním výkazov o hodnotení predmetu. A to všetko v rozhraní webového prehliadača, ktoré je, dúfam, dôverne známe každému študentovi aj zamestnancovi.

 

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

prorektor UK pre študijné veci