Aktuálne

Na funkciu rektora UK kandidujú traja uchádzači

Bratislava 22. októbra 2014: Na dnešnom zasadnutí Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave členovia komisie otvorili obálky s návrhmi kandidátov. Podateľňa Rektorátu UK prijala spolu 24 obálok s návrhmi, ktoré bolo možné podať do 22. októbra 2014 do...

Kategória: Novinky

Vyšlo októbrové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!

Rok 2014 je volebným rokom aj na Univerzite Komenského v Bratislave. Volí sa nový rektor UK a dekani viacerých fakúlt. Z univerzitného časopisu sa dozviete, kedy sa uskutočnia voľby a kto sú kandidáti na dekanov tam, kde už voľby prebehli.

Kategória: Novinky

Na UK prednášal nositeľ Pulitzerovej ceny Walt Bogdanich

Bratislava 21. októbra 2014: Na Univerzite Komenského v Bratislave dnes prednášal trojnásobný držiteľ Pulitzerovej ceny Walt Bogdanich. Bogdanich je zástupcom šéfredaktora investigatívneho oddelenia novín New York Times, kde pracuje od roku 2001. Organizátormi prednášky na tému Riziká a prínosy...

Kategória: Novinky, Informácie pre médiá

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa stala čestnou doktorkou Univerzity Komenského v Bratislave

Bratislava 20. októbra 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes udelila čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) nemeckej kancelárke Angele Merkelovej.

Kategória: Novinky, Informácie pre médiá

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu rektora UK

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: Novinky

Rektor UK prijal nového švajčiarskeho veľvyslanca v SR

V Bratislave 16. októbra 2014: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dnes prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike Alexandra Wittwera, ktorý odovzdal poverovacie listiny 13. mája 2014.

Kategória: Novinky

Vedomostná súťaž o olympizme pre vysoké školy

Slovenský olympijský výbor vyhlasuje vedomostnú súťaž o olympizme s názvom "Olympijská výchova" v termíne 20. až 21. novembra 2014. Súťaž je určená pre študentov vysokých škôl.

Kategória: Oznamy pre študentov

Správy od 1 do 7 z 20

1

2

3

Ďalšie >