Aktuálne

Univerzita Komenského otvorila 96. akademický rok

Bratislava 22. septembra 2014: Najväčšia a najstaršia slovenská univerzita - Univerzita Komenského v Bratislave (UK) - dnes slávnostne otvorila v poradí 96. akademický rok. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce UK nechýbal okrem predstaviteľov univerzity, fakúlt a súčastí UK, ani minister...

Kategória: Novinky, Informácie pre médiá

UK na Noci výskumníkov 2014: Tajomstvá prvej pomoci, obnova budhizmu v Tibete i modelovanie nervového systému

Bratislava 19. septembra 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) nebude ani tento rok chýbať na najväčšom slovenskom festivale vedy – Noci výskumníkov 2014 (v piatok 26. septembra 2014). Najväčšia a najstaršia slovenská univerzita si pre návštevníkov 8. ročníka tohto festivalu pripravila...

Kategória: Novinky, Informácie pre médiá

Zástupcovia Južnej taiwanskej univerzity pre vedu a techniku na UK

V Bratislave 16. septembra 2014: Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) pre študijné veci doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., v utorok 16. septembra 2014 v prítomnosti prodekana Fakulty managementu UK (FM UK) prof. RNDr. Michala Greguša, PhD., prijal vedúceho Oddelenia medzinárodných vzťahov...

Kategória: Novinky

Strieborná medaila UK pre docenta Böhmera z LF UK

V Bratislave 12. septembra 2014: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vo štvrtok 11. septembra 2014 ocenil Striebornou medailou Univerzity Komenského v Bratislave doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD., z Lekárskej fakulty UK.

Kategória: Novinky

Predstaviteľ Európskej akadémie vied a umení na UK

V Bratislave 11. septembra 2014: Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal vo štvrtok 11. septembra 2014 v prítomnosti prorektora UK prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., a prodekanky Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., predstaviteľa a spoluzakladateľa Európskej akadémie...

Kategória: Novinky

Docentka Lucia Mokrá kandidátkou na dekanku FSEV UK

V Bratislave 9. septembra 2014: Na najmladšej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave - Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) - sa dnes konali voľby kandidáta na pozíciu dekana fakulty.

Kategória: Novinky

Univerzitu Komenského navštívili investori

Dňa 4. 9. 2014 prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy UK prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ing. Ivana Šramka a pána Marca Rossa, riaditeľa pre Rozvoj obchodu spoločnosti Meridiam, ktorá sa špecializuje na investovanie v oblasti verejných a...

Kategória: Novinky

Správy od 1 do 7 z 14

1

2

Ďalšie >