Naša univerzita (ozdobný nadpis z papierového vydania)

Časopis Univerzity Komenského „Naša univerzita“ je mesačník, ktorý vychádza 10-krát do roka s výnimkou júla a augusta v náklade 3200 ks. Distribuuje sa v rámci Univerzity Komenského na 13 fakultách, súčastiach a internátoch. Posiela sa do slovenských knižníc, na všetky vysoké školy na Slovensku, vybrané vysoké školy v zahraničí, vybraným slovenským médiám a iným inštitúciám. Okrem toho Univerzita Komenského vydáva aj 11. mimoriadne číslo pre záujemcov o štúdium.

Naša univerzita je najstarší univerzitný časopis na Slovensku. Venuje sa dianiu na Univerzite Komenského. Referuje o udalostiach či podujatiach katedier, fakúlt a súčastí. Približuje vedenie UK, významných pedagógov a vedcov pôsobiacich na univerzite, študentov a úspešných absolventov UK. Priestor dostávajú študentské, športové či kultúrne podujatia na UK. Časopis zverejňuje úspechy členov akademickej obce, ich postrehy a názory. Venuje sa tiež témam, dotýkajúcich sa oblasti školstva.

Na zasielanie príspevkov do Našej univerzity využite adresy a kontakty uvedené na stránke Vydavateľské údaje.

Rady pre čitateľov - prispievateľov časopisu Naša univerzita nájdete na stránke Tvorte svoj časopis.

Prečítajte si tiež zaujímavosti z histórie časopisu Naša univerzita, ktorý vychádza od roku 1955.

Od januára 2005 sprístupňujeme časopis našej univerzity aj v elektronickom vydaní.

Vďaka úsiliu Archívu UK a Centru informačných technológií UK sú od júna 2013 sprístupnené aj staršie čísla časopisu Naša univerzita.

Ročník 61 (2014/2015)

Ročník 60 (2013/2014)

Ročník 59 (2012/2013)

Ročník 58 (2011/2012)

Ročník 57 (2010/2011)

Ročník 56 (2009/2010)

č. 1 (september 2009)
č. 2 (október 2009)
č. 3 (november 2009)
č. 4 (december 2009)
č. 5 (január 2010)
č. 6 (február 2010)
č. 7 (marec 2010)
č. 8 (apríl 2010)
č. 9 (máj 2010)
č. 10 (jún 2010)

Ročník 55 (2008/2009)

č. 1 (september 2008)
č. 2 (október 2008)
č. 3 (november 2008)
č. 4 (december 2008)
č. 5 (január 2009)
č. 6 (február 2009)
č. 7 (marec 2009)
č. 8 (apríl 2009)
č. 9 (máj 2009)
Mimoriadne číslo (jún 2009)
č. 10 (jún 2009)

Ročník 54 (2007/2008)

č. 1 (september 2007)
č. 2 (október 2007)
č. 3 (november 2007)
č. 4 (december 2007)
č. 5 a 6 (január a február 2008)
č. 7 (marec 2008)
č. 8 (apríl 2008)
č. 9 (máj 2008)
č. 10 (jún 2008)

Ročník 53 (2006/2007)

č. 1 (september 2006)
č. 2 (október 2006)
č. 3 (november 2006)
č. 4 (december 2006)
č. 5 (január 2007)
č. 6 (február 2007)
č. 7 (marec 2007)
č. 8 (apríl 2007)
č. 9 (máj 2007)
č. 10 (jún 2007)

Ročník 52 (2005/2006)

č. 1 (september 2005)
č. 2 (október 2005)
č. 3 (november 2005)
č. 4 (december 2005)
č. 5 (január 2006)
č. 6 (február 2006)
č. 7 (marec 2006)
č. 8 (apríl 2006)
č. 9 (máj 2006)
č. 10 (jún 2006)

Ročník 51 (2004/2005) - časť

č. 5 (január 2005)
č. 6 (február 2005)
č. 7 (marec 2005)
č. 8 (apríl 2005)
č. 9 (máj 2005)
č. 10 (jún 2005)