Harmonogram štúdia na UK v akademickom roku 2013/2014

Zimný semester

Výučba od 23.09.2013 do 20.12.2013
Skúškové obdobie od 07.01.2014 do 14.02.2014

Letný semester

Výučba od 17.02.2014 do 23.05.2014
Skúškové obdobie od 26.05.2014 do 04.07.2014
Štátne skúšky -
opravný
a náhradný termín
od 19.08.2014 do 30.08.2014

Slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutoční 17.09.2013 o 11.00 hod v Aule UK.

Harmonogram štúdia na UK v akademickom roku 2014/2015

Zimný semester

Výučba od 22.09.2014 do 19.12.2014
Skúškové obdobie od 05.01.2015 do 13.02.2015

Letný semester

Výučba od 16.02.2015 do 22.05.2015
Skúškové obdobie od 25.05.2015 do 03.07.2015
Štátne skúšky -
opravný
a náhradný termín
od 24.08.2015 do 31.08.2015

Slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutoční 22.09.2014 o 11.00 hod v Aule UK.

Upozornenie: Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predošlom akademickom roku!