Publikačná činnosť zamestnancov UK

 

Smernica MŠ SR č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov 

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC) -  bibliografická registrácia.  

Pri spracovaní publikačnej činnosti sa postupuje podľa:

Prehľad publikačnej činnosti UK za roky 2004 až 2011

Prehľady za roky 2004 a 2005 sú podľa požiadavky MŠ SR vyhotovené ku dňu 31.03.2006.
Prehľady za rok 2006 sú aktuálne ku dňu 12.01.2007.
Prehľady za rok 2007 obsahujú záznamy publikačnej činnosti za rok 2007 spracované k 31.10.2007 a záznamy za rok 2006, ktoré nie sú vo výstupe k 12.1.2007 a boli spracované v období od 12.1.2007 do 31.10.2007.
Prehľady za rok 2008
obsahujú záznamy publikačnej činnosti za rok 2008 spracované k 31.10.2008 a záznamy za rok 2007, ktoré nie sú v prehľade za rok 2007.
Prehľady za rok 2009 obsahujú záznamy publikačnej činnosti za rok 2009 spracované k 31.10.2009 a záznamy za rok 2008, ktoré nie sú v prehľade za rok 2008.
Prehľady za rok 2010 obsahujú záznamy publikačnej činnosti za rok 2010 spracované k 30.4.2011 a záznamy za rok 2009, ktoré nie sú v prehľade za rok 2009.
Prehľady za rok 2011 obsahujú záznamy publikačnej činnosti za rok 2011 spracované k 31.3.2012 a záznamy za rok 2010, ktoré nie sú v prehľade za rok 2010.