Kalendár podujatí

Slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015

22. septembra 2014 (pondelok) o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)

Kategória: Kalendár podujatí

Slávnostné otvorenie akademického roka na JLF UK v Martine

23. septembra 2014 (utorok) o 10.00 hod., Aula Magna, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Malá Hora 4A, Martin

Kategória: Kalendár podujatí

Seminár o modernej organizácii archívnictva

24. septembra 2014 (streda) o 9.00 hod., Rektorská sieň UK (Šafárikovo nám. č. 6, poschodie č. 1, Bratislava)

Kategória: Kalendár podujatí

Noc výskumníkov 2014

26. septembra 2014 (piatok), Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Tatranská Lomnica

Kategória: Kalendár podujatí

Univerzitná kvapka krvi 2014

4. - 6. novembra a 10. - 12. novembra 2014, fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Martin

Kategória: Kalendár podujatí