Kalendár podujatí

Voľby kandidáta na dekana LF UK

Voľby kandidáta na dekana Lekárskej fakulty UK sa uskutočnia dňa 28. októbra 2014 od 13.00 hod. na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu LF UK vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK.

Kategória: Kalendár podujatí

Prvá univerzitná beánia 2014

Študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozýva na "Prvú univerzitnú beániu", ktorá sa uskutoční v stredu 29. októbra 2014 v Refinery Gallery.

Kategória: Kalendár podujatí

Beseda o darovaní krvi

29. októbra 2014, Súdna sieň Karola Planka, Právnická fakulta UK

Kategória: Kalendár podujatí

Voľby kandidáta na dekana FM UK

Voľby kandidáta na dekana Fakulty managementu UK sa uskutočnia dňa 4. novembra 2014 od 10.30 hod. na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu FM UK v zasadačke FM UK.

Kategória: Kalendár podujatí

Druhý ročník ružinovského gastroenterologického dňa

6. novembra 2014, Hotel Holiday Inn Bratislava

Kategória: Kalendár podujatí

Voľby kandidáta na rektora UK

Zasadnutie Akademického senátu UK, na ktorom sa budú konať voľby kandidáta na funkciu rektora UK, sa uskutoční dňa 11. novembra 2014 o 9.00 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave (1. poschodie).

Kategória: Kalendár podujatí

Univerzitná kvapka krvi 2014

4. - 6. novembra a 10. - 12. novembra 2014, fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Martin

Kategória: Kalendár podujatí

Správy od 1 do 7 z 16

1

2

3

Ďalšie >