Kalendár podujatí

Prečo sme Slováci a nie trebárs Hotentoti? (5. prednáška Detskej Univerzity Komenského)

30. júla 2014 (streda) o 11.00 hod., Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava

Kategória: Kalendár podujatí

Letná bratislavská univerzita seniorov

5. - 19. augusta 2014, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

Kategória: Kalendár podujatí

Detská Univerzita Komenského: Prečo neplávame ako ryby?

6. augusta 2014 (streda), Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava

Kategória: Kalendár podujatí

Detská Univerzita Komenského o tom, prečo beží čas

13. augusta 2014 (streda) o 11.00 hod., Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava

Kategória: Kalendár podujatí

8. prednáška Detskej Univerzity Komenského: Prečo ucho počuje a čo nepočuje?

20. augusta 2014 (streda), Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava

Kategória: Kalendár podujatí

Rok 1968 – pietna spomienka a výstava fotografií

21. august 2014 (štvrtok) o 10.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie č. 6

Kategória: Kalendár podujatí

Záverečná prednáška a promócia Detskej Univerzity Komenského

27. augusta 2014 (streda), Aula UK, Šafárikovo námestie č. 6, 1. poschodie

Kategória: Kalendár podujatí

Správy od 1 do 7 z 8

1

2

Ďalšie >