26.02.13 11:43 Vek: 2 rokov

Vyšlo februárové číslo časopisu Naša univerzita

Kategória: Novinky, Informácie pre médiá

Od: Naša univerzita

Pedagogickej fakulte UK je venované februárové číslo časopisu Naša univerzita, v ktorom fakulta predstaví svoju aktuálnu vedu. Ukážeme vám aj to, ako vyzerá veda v centrách excelentnosti. V tomto vydaní predstavíme prvé z nich, ktorým je Centrum excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody.

Štúdium nie je vždy jednoduché. Aké prekážky však musia prekonávať zdravotne postihnutí študenti a ako im vychádza v ústrety UK – to sa tiež dozviete, ak si prečítate najnovšie vydanie.

Február sa už tradične spája s výberom vysokej školy a podávaním prihlášok na štúdium. Dozviete sa, ako sa pri výbere vysokej školy rozhodovali odborníci z UK.

Myslíte si, že slovenčina je jazyk nenaučiteľný? O opaku vás presvedčí brazílska študentka, ktorá dva roky na UK študuje európske štúdiá a slovensky hovorí plynule. Zároveň sa podelí o svoje skúsenosti so štúdiom, Slovákmi a našou kultúrou.

Naša univerzita - február 2013 (PDF)

Príjemné čítanie Vám želá

Lenka Miller, vedúca redaktorka Našej univerzity