28.02.13 14:51 Vek: 2 rokov

Univerzita Komenského privíta delegáciu z Argentíny

Kategória: Novinky

Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Slovenčina, národná kultúra, tradície, zvyky, ekonomické a politické dianie na Slovensku sú náplňou programu pre delegáciu 24 Argentínčanov, ktorí sa hlásia k slovenským koreňom. Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR absolvujú v týchto dňoch návštevníci z Argentíny prezentáciu priestorov Národnej rady SR, návštevu najvýznamnejších historických pamiatok a kultúrnych miest.

Dňa 1. marca 2013 zavíta zahraničná delegácia do priestorov Univerzity Komenského. Návštevníkov privíta na akademickej pôde rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., spolu s prorektorom UK pre medzinárodné vzťahy prof. RNDr. Ing. Ľudomírom Šlahorom, CSc., a riaditeľkou CĎV UK PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD. Ďalej bude návštevníkom predstavená ponuka vzdelávacích programov pre zahraničných Slovákov a cudzincov, ktorú realizuje Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov ako súčasť CĎV UK. Preklad prezentácie vzdelávacích programov pre Slovákov žijúcich v zahraničí budú zabezpečovať študentky CĎV UK pochádzajúce z Peru. Potomkovia Slovákov žijúcich v Argentíne tak budú mať možnosť posúdiť svoje znalosti slovenčiny získané od septembra 2012. Po prehliadke historických priestorov budovy sa so zahraničnou delegáciou rozlúčime obedom.

Vzájomná spolupráca medzi krajinami prispieva k udržiavaniu národných tradícií za hranicami rodnej krajiny a napomáha v neprestajnom pátraní po slovenských predkoch.

Ing. Veronika Hrdličková