04.03.13 09:04 Vek: 2 rokov

Predstavenie knihy slovinskej spisovateľky Ramšak

Kategória: Kalendár podujatí

Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Uvedenie slovenského vydania knihy Mojce Ramšak „Spoločensko-kultúrne reflexie rakoviny prsníka v Slovinsku“ sa uskutoční vo štvrtok 7. marca 2013 o 17.00 hod. v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky v Bratislave na Ventúrskej 5 (1. poschodie).

Podujatie organizuje Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave v spolupráci s Ligou proti rakovine v SR, Lekárňou sv. Tadeáša a Vydavateľstvom UK.

Knihu uvedie veľvyslanec Slovinskej republiky na Slovensku Stanislav Vidovič. Na uvedení knihy sa zúčastnia aj autorka Dr. Mojca Ramšak a prekladateľky knihy Mgr. Romana Pirih Marušková a Mgr. Katarína Téglassyová.

Kultúrnym programom prispejú poslucháči Katedry slovanských filológií FiF UK a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK.

Autorka knihy Mojca Ramšak

Zdroj foto: www.revijaobrazi.si