11.09.12 12:45 Vek: 2 rokov

Ústava Slovenskej republiky - 20 rokov

Kategória: Kalendár podujatí

Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

12. septembra 2012, historická budova Národnej rady Slovenskej republiky (Župné námestie 12, Bratislava)

Oddelenie ústavného práva Ústavu verejného práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a Katedra ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave organizujú pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča medzinárodnú vedeckú konferenciu k 20. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky s názvom „Ústava Slovenskej republiky – 20 rokov v národnom a európskom pohľade“, ktorá sa koná pre registrovaných účastníkov.

Viac informácií