Prístupnosť webového sídla UK

Všeobecný návod ako pracovať s webovým sídlom Univerzity Komenského nájdete na stránke O webovom sídle. Tu prehlasujeme, že webové sídlo Univerzity Komenského bolo vytvorené aj s ohľadom na znevýhodnených používateľov a obsahuje rad funkcií, opísaných na tejto stránke,  ktorých cieľom je uľahčiť navigáciu a prístup k informáciám bez ohľadu na použitý systém či druh znevýhodnenia.

Klávesové skratky pre uľahčenie navigácie

Klávesové skratky (len pre prehliadač Internet Explorer) umožňujú rýchlu a pohodlnú navigáciu a sprístupňujú aj niektoré inak ťažko dostupné funkcie.

 • Alt+0 Prehlásenie o prístupnosti a zoznam klávesových skratiek
 • Alt+1 Domovská (titulná) stránka
 • Alt+2 Aktuálne správy 
 • Alt+3 Mapa sídla
 • Alt+4 Vyhľadávanie textu
 • Alt+6 Návod na použitie webového sídla
 • Alt+7 Kontakt na webmastra (formulár na odoslanie spätnej väzby)
 • Alt+8 Kontakty na orgány a útvary UK 
 • Alt+9 Prehlásenie o autorských právach

Klávesové skratky Alt+Shift+N fungujú v súčasných internetových prehliadačoch v prostrediach MS Windows, Linux, BSD. Pod inými operačnými systémami a v rôznych prehliadačoch sa použitie klávesových skratiek môže mierne odlišovať (napr. v prostredí Mac OS to bude Ctrl+N).

Uvedieme ešte niekoľko poznámok:

 • Prehliadač MS Internet Explorer v prostredí Windows po vložení klávesovej skratky vyžaduje ešte stlačenie klávesu Enter.
 • Nepoužívajte číslicové klávesy z číslicovej klávesnice „NumPad“, ale číslicové klávesy umiestnené nad abecednou klávesnicou.
 • Nezabudnite, že pre zvýšenie svojho pohodlia môžete klávesnicu prepnúť do režimu „StickyKeys“, v ktorom súčasné stlačenie niekoľkých kláves môžete nahradiť ich postupným stlačením. Poučenie ako prepnúť klávesnicu do tohto režimu, nájdete v pomocníkovi svojho operačného systému.

Univerzálny dizajn

Vďaka oddeleniu obsahu a formy je možné písmo i rozmer stránok meniť podľa potreby a stránky sú prístupné aj z mobilných zariadení.

Textová verzia

Webové sídlo Univerzity Komenského neobsahuje samostatnú textovú verziu, ale vďaka kvalitnému sémantickému členeniu môžu všetci používatelia, ktorí vyžadujú prácu s textovou verziou, pristupovať k sídlu pomocou svojho obľúbeného nástroja. Vypnutím formátovania pomocou kaskádových štýlov sú stránky prístupné v akomkoľvek textovom prehliadači. Opíšeme postupy vypnutia v prehliadačoch, ktoré používame najčastejšie.

 • V prehliadači Mozilla Firefox postupne zvoľte: Zobraziť > Štýl stránky > Žiaden štýl
 • V prehliadači MS Internet Explorer postupne zvoľte: Nástroje > Možnosti siete Internet > Všeobecné > Zjednodušenie ovládania a začiarknite tri voľby ignorujúce formátovanie.