Osoby, ktoré získali titul na UK

Pri príležitosti 90. výročia svojho vzniku vytvorila UK elektronickú databázu osôb, ktorým bol  udelený na univerzite absolventský, vedecký alebo vedecko-pedagogický titul.

Práca na zozname osôb nie je s ohľadom na rozsah a zložitosť úlohy dokončená. Údaje sa budú trvale doplňovať a spresňovať.  Aktuálny stav napĺňania databázy môžete zobraziť kliknutím na linku Stav napĺňania DBF v spodnej časti každej stránky zoznamu. Ak kliknete na Oznámiť chybu, sprístupní sa vám formulár, pomocou ktorého môžete reklamovať prípadné nepresnosti, či chýbajúce záznamy.

Tu môžete otvoriť: