Elektronická prihláška na štúdium na Univerzite Komenského na akademický rok 2014/2015

Na akademický rok 2014/2015 je možnosť podať si prihlášku na Univerzitu Komenského elektronicky.

Pozor! Táto možnosť nemusí byť prístupná pre všetky otvárané študijné programy na UK.

Bližšie informácie o prijímacom konaní, pokyny a možnosti ako podať prihlášku elektronicky získate na www stránkach jednotlivých fakúlt.

 

Všeobecné návody na podanie elektronickej prihlášky

 

Na vyplnenie elektronickej prihlášky môžete použiť nasledujúce spôsoby:

A) Záujemcovia, ktorí sú aktuálnymi študentmi na Univerzite Komenského môžu prihlášku vyplniť priamo v AIS.

B) Záujemcovia, ktorí NIE SÚ aktuálnymi študentmi na Univerzite Komenského, môžu prihlášku vyplniť cez portál Elektronickej prihlášky UK https://e-prihlaska.uniba.sk, kde je potrebné najprv sa zaregistrovať:

Registrácia a podanie prihlášky


(Vstup do portálu na podávanie elektronických prihlášok na UK v akademickom roku 2014/2015)


Často kladené otázky

Problém: Mám zle vyplnené údaje, už som potvrdil prihlášku, a chcel by som ich opraviť.
Riešenie: Je potrebné zavolať na študijné oddelenie fakulty, kde môžu zmeniť stav prihlášky.

 

Problém: Neviem, ktoré vysvedčenia treba nepísať prihlášky / neviem ktoré predmety mám napísať do zoznamu predmetov na vysvedčení /  neviem, ktoré prílohy sú potrebné.
Riešenie: Na stránke Prijímacie konanie na Univerzite Komenského  http://www.uniba.sk/index.php?id=2528 sú odkazy na podrobné informácie o prijímacom konaní a o jednotlivých študijných programoch. V prípade ak odpoveď na vašu otázku nenájdete na týchto stránkach, obráťte sa na študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite.

 

Problém: Zabudol som heslo / nedá sa mi prihlásiť. Hlási neznáme prihlasovacie meno.
Riešenie: Tretie tlačidlo na stránke je „Zabudol som heslo“. Po kliknutí naň je možné zresetovať heslo. Ak toto tlačidlo na stránke nie je, ste na zlej stránke. Elektronické prihlášky sa riešia na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/start.do.

 

Problém: Nedá sa mi vytlačiť prihláška.
Riešenie: Problém sa môže vyskytnúť u prehliadačov Internet Explorer. Keď je zadávaný príkaz na tlačenie (t.j. pri otváraní dokumentu na tlač) treba držať klávesu CTRL,.

 

Problém: Pri pokuse o vytlačenie prihlášky mi uloží súbor, ktorý sa nedá otvoriť/ po otvorení sú v ňom len nečitateľné znaky.
Riešenie: Na otvorenie prihlášky je potrebný program schopný čítať súbory pdf-formátu napr. Adobe acrobat reader.