Archív UK

PhDr. Viliam Csáder, vedúci Archívu UK
sídlo Staré grunty 55, miestnosť 39
e-mail: csader(at)rec.uniba.sk,
tel: (+421) 2 2066 7201 (VoIP 11 901)

Mgr. František Gahér, PhD., archivár
sídlo Staré grunty 55, miestnosť 57
e-mail: gaher3(at)rec.uniba.sk
tel:
(+421) 2 2066 7203 (VoIP 11 910)

Mgr. Mária Grófová, archivárka
sídlo Staré grunty 55, miestnosť 57
e-mail: grofova(at)rec.uniba.sk
tel: (+421) 2 2066 7204 (VoIP 11 920)

Mgr. Jana Macounová, archivárka
sídlo Staré grunty 55, miestnosť 54
e-mail: macounova(at)rec.uniba.sk
tel: (+421) 2 2066 7212 (VoIP 11 012)

Mgr. Jana Očenášová, archivárka
sídlo Staré grunty 55, miestnosť 54
e-mail:
ocenasova(at)rec.uniba.sk
tel: (+421) 2 2066 7214 (VoIP 11 014)

Mária Šmidáková, knižnica a zbierka fotografií
sídlo Staré grunty 55, miestnosť 42
e-mail: smidakova(at)rec.uniba.sk
tel: (+421) 2 2066 7202

Poštová (listová) adresa AUK:

Archív - Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

e-mailová adresa AUK: arch(at)rec.uniba.sk; arch@rec.uniba.sk

Sídlo AUK

Staré grunty č. 55
Bratislava - Karlova Ves

(na túto adresu nezasielať poštu!)

Na tomto mieste sú od mája 2008 pracovne a bádateľňa s príručnou knižnicou.

Ak k nám budete cestovať prostriedkami MHD, vystúpte na zastávke

  • Botanická záhrada (električky č. 4, 5, 6, 9, autobusy č. 28, 29, 32)
  • alebo Molecova (električky č. 4, 5, 6, 9, autobusy č. 32, 33)
  • zo zastávky Molecova smer cintorín Slávičie údolie (autobus č. 139)

Podrobnosti nájdete na priloženej mapke.