Stanoviská UK

Stanovisko UK k technologickej časti tvorby nového webu UK k blogu Mateja Novotného „Ako sme (ne)vyrobili nový web UK“ - 8. 10. 2014

Stanovisko Akademického senátu UK k návrhu reštrukturalizácie APVV a VEGA v súlade s RIS3 - 18. 6. 2014

Stanovisko k vstupu účastníkov zhromaždenia na akademickú pôdu - 25. 11. 2013

Stanovisko UK k článku o vedeckom parku STU (zverejnenom v Hospodárskych novinách dňa 19. 3. 2013) - 20. 3. 2013

Vyhlásenie Odborového zväzu UK a Vedenia UK k pripravovanému celozväzovému štrajku pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - 21. 11. 2012

Vyhlásenie Akademického senátu UK k situácii vo financovaní výskumu a vývoja v SR - 24. 10. 2012

Vyhlásenie rektora UK a Vedenia UK k štrajku školských odborov - 6. 9. 2012

Stanovisko rektorov niektorých slovenských univerzít a vysokých škôl k rozhovoru prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie pre denník SME - 15. 8. 2012

Stanovisko rektora UK k vymenúvaciemu konaniu profesora Klímu – 26. 7. 2012

Stanovisko Akademického senátu UK k vypracovaniu podkladov pre program Efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa - 27. 6. 2012

Stanovisko UK k zmene loga Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK - 7. 10. 2011

Stanovisko rektora UK k medializovaným informáciám o odobratí akreditácií slovenským vysokým školám - 4. 8. 2011

Stanovisko Akademického senátu UK k počtu nových štipendijných miest doktorandov na UK - 22. 6. 2011

Stanovisko Univerzity Komenského k návrhu vecného zámeru novely zákona o VŠ (novela 2012) - 11. 5. 2011

Stanovisko Akademického senátu UK k pozastaveniu výkonu 13 lektorátov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí – 27. 4. 2011

Tlačové vyhlásenie Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty UK k spoplatneniu externého vysokoškolského štúdia - 14. 4. 2011

Tlačové vyhlásenie Študentskej časti Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK k spoplatneniu externého vysokoškolského štúdia - 13. 4. 2011

Stanovisko Akademického senátu UK k Národnému programu reforiem SR - 16. 3. 2011

Vyhlásenie Akademického senátu UK Zachráňme vedu! - 11. 2. 2011

Odpovede Právnickej fakulty UK na otázky redaktorky denníka SME - 11. 2. 2011