Žiadosti o ubytovanie na akademický rok 2014/15

Na týchto stránkach je možné podávať žiadosť o ubytovanie v zariadeniach Univerzity Komenského na akademický rok 2014/15. V zmysle aktuálnej smernice rektora o ubytovaní podávajú súčasní a novoprijatí študenti, ako aj zamestnanci žiadosť o ubytovanie iba elektronicky. Konkrétne termíny pre akademický rok 2014/15 sú taktiež súčasťou smernice.

Na podanie žiadosti o ubytovanie sa žiadateľ potrebuje prihlásiť pomocou jednotného univerzitného loginu a hesla (jednotný univerzitný login má tvar priezviskoX, kde X je nejaké číslo).

Študenti, ktorí už podávali žiadosť o ubytovanie v predchádzajúcom akademickom roku použijú rovnaké používateľské meno a heslo aj v aktuálnom akademickom roku.

Ak študent nevie svoje heslo, môže si nechať vygenerovať nové a poslať si ho prostredníctvom SMS. Ak program na generovanie hesiel nevie jednoznačne identifikovať osobu, fakultný správca hesiel osobne poskytne študentovi jeho identifikačné údaje (používateľské meno a heslo).

Novoprijatí študenti dostávajú svoje prihlasovacie údaje v dekréte o prijatí na štúdium.

Zoznam referentov pre ubytovanie a správcov hesiel na jednotlivých fakultách nájdete v časti Kontaktné osoby.

Legislatíva súvisiaca s ubytovaním

Prihlásenie do aplikácie na podávanie žiadostí

Informácie jednotlivých ubytovacích zariadení UK: VI JLF UK v Martine, VI Družba UK, VM Mlyny, ŠD Lafranconi.

Informácie o samorozubytovaní.

Študijné a kongresové stredisko Centra ďalšieho vzdelávania UK v Modre – Harmónii